Erik Pels
Fysio- en manueel therapeut

Erik Pels Manueel Therapeut

Hoog Cervicaal Functie Stoornis (voorheen Kiss). Mobiliseren van de hoge nekwervels bij zuigelingen.

Behandeling om gewrichten beter te laten functioneren en de houding en beweging te  verbeteren.

Effectieve behandeling tegen pijn- en spanningsklachten met steriele acupunctuur naaldjes. 

Ontwikkelen van een rustige ademhaling door training  en kennis van de ademhaling volgens de methode van de Russische longarts dr. Konstatin Buteyko.

 

                                         l

                                       

 2023 is het jaar waarin ik 67 jaar ben geworden en dus iets minder uren in de praktijk aanwezig zal zijn. Op dit moment ben ik aanwezig op maandag woensdag en vrijdag morgen.   In goed overleg behandel ik ook op andere dagen of avonden.                                                                                                                                          Op www. ewmm.net   is de adreslijst te vinden van de 300 kindermanueel therapeuten in Nederland.      Mitchel Straatman is als  gediplomeerd  kindermanueel therapeut en sport fysiotherapeut op de praktijk op de Sam van Houtenstraat  9 aanwezig.

De zorgverzekeringen ZZ, CZ en Menzis stellen de zorgverleners hele vervelende eisen.  In 2023 heb ik besloten er geen overeenkomst meer mee aan te gaan.
Dit betekend,  dat zij mijn behandelingen niet meer vergoeden. Ondanks het feit dat meer zorgverleners geen contracten meer willen hebben met deze verzekeringen, zijn er in Nederland nog voldoende alternatieven. 
                     Het is een vervelende en zorgelijke situatie in onze gezondheidszorg.

                                                Corona en Buteyko
Er zijn nog geen onderzoeken gedaan naar het effect van de Buteyko Methode op corona. Wel ervaren covid-patiënten met langdurige klachten aanzienlijke verbetering. Mensen die te moe zijn om te werken kunnen weer aan het werk. Ook de kortademigheid vermindert of verdwijnt. Bovendien leer je oefeningen waarbij je geleidelijk jouw conditie kan verbeteren.
                                                Zelf immuniteit versterken 
Het is wetenschappelijk bewezen dat de Buteyko training de immuniteit versterkt. De neusademhaling is een belangrijk onderdeel van de training, maar er is meer nodig. Op deze manier kun je zelf iets doen om jezelf beter te beschermen in deze tijd. 

2020, 2021 en 2022 waren vreemde jaren . Veel onzekerheden voor iedereen door het Covid-19 virus. Toch komen steeds meer ouders met hun kinderen naar de praktijk voor een controle en behandeling. Het aantal behandelde zuigelingen groeide het afgelopen jaar naar 213 ( 179.000 geboortes in Nederland ).   Daarnaast groeide ook het aantal behandelde oudere kinderen die problemen hebben overgehouden na een onbehandeld HCFS-syndroom. 

Steeds meer mensen weten de weg naar één van de 300  gespecialiseerde (kinder) manueel therapeuten te vinden en luisteren meer naar hun gevoel en minder naar de zorgverleners die blijven beweren dat HCFS niet bestaat en er dus geen behandeling voor is. 

Hoi Erik, ik wil je nogmaals heel hartelijk bedanken voor de goede zorg voor onze zoon. 
Door jouw snelle actie is er een hoop ellende voorkomen. Hij is na de behandeling heel snel bijgetrokken, zijn schedel weer mooi rond. En hij weet ook te focussen, contact te maken, te lachen. Wat een opluchting! Ik ben zo dankbaar dat ik door jouw voorlichting op tijd bedacht wat het kon zijn en dat jij zo snel tijd voor ons maakte’ (nieuwjaarswens van een moeder).

Verzekerd van kwaliteit.

De praktijk staat ingeschreven in het wettelijke BIG-register onder nr. 59304683704. Ik ben lid van de beroepsorganisaties KNGF en NVMT, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie.

U bent dus verzekerd van kwaliteit van een professional.