No pressure is my point

HCFS (voorheen Kiss) syndroom

    KISS  = Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störung 
    HCFS = Hoog Cervicaal Functie Stoornis  

Speciaal opgeleide manueel therapeuten hebben de status van KMT, Kinder Manueel Therapeut gekregen in december 2014, na beraad van de besturen van het Genootschap voor Fysiotherapeuten KNGF en de  Vereniging voor Manueel Therapeuten NVMT.  In een register zullen naast deze Kinder Manueel Therapeuten ook Kinder Fysiotherapeuten vermeld worden die de diagnose Kiss syndroom erkennen.

Wat is het doel van de manuele therapie?

Uit wetenschappelijke studies blijkt dat het functioneren van de bovenste nekgewrichten
van groot belang is voor de houding- en motoriek ontwikkeling van de pasgeborene.

In de eerste maanden van de baby zijn deze gewrichtjes ook belangrijk voor een goede zuig- en slikreflex.
Is de baby een 'huilbaby', is dat dikwijls een gevolg van pijnlijke en geblokkeerde bovenste
nekgewrichtjes:  het 'HCFS-syndroom'  (voorheen KISS syndroom)

Verondersteld wordt dat het lange liggen van de baby dan een té grote belasting vormt voor de geblokkeerde hoge nekwervels.
De manueel therapeut zal met zijn specifieke behandeltechnieken de ongunstige situatie in de bovenste nekgewrichtjes (en het bekken) trachten te normaliseren en werkt alszodanig 'voorwaardescheppend' in de voor de zuigeling zo belangrijke functies van de hoge nek.
Niet alleen vlak na de geboorte, maar maanden, soms jaren daarna blijkt manuele therapie een effectieve therapie te zijn. De asymmetrie van de zuigeling is één van de duidelijke symptomen van het KISS-syndroom                                                                                                                                                                                                         

Veiligheid

In Nederland overheerst  de mening dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor is. Met andere woorden, het HCFS  syndroom zou niet bestaan.
Het verschijnen van een wetenschappelijk artikel  in augustus 2017 gaat hier hopenlijk snel verandering in brengen.

Er zijn zelfs medici die beweren dat de behandelwijze risicovol zou zijn. De groep gespecialiseerde manueel therapeuten houden vanaf begin 2006 statistieken bij. Tot eind 2016 zijn er 74868 zuigelingen behandeld.  Het percentage onwenselijke reacties is 0 % .
Wij vinden het dus een heel veilige behandelmethode. Om deze veiligheid nog meer te waarborgen krijgen we  bijscholing van kinderartsen uit Duitsland.

Het bijhouden van het aantal behandelde zuigelingen en het aantal behandelingen en het aantal complicaties is een vast onderdeel van het werk van de kindermanueel therapeut. Deze statistiek wordt bijgehouden om duidelijk te maken dat het gaat om een veilige manier van behandelen.