No pressure is my point

Fysiotherapeut en manueel therapeut Erik Pels

 

Fantastische nieuws  augustus 2017 !

Mijlpaal in de behandeling van de hoog cervicale functie stoornis bij baby’s

In 1953 legde Dr. Gottfried Gutmann de basis voor de manueel therapeutische behandeling van zuigelingen met een HCFS, dat staat voor het hoog cervicaal functiestoornis syndroom. De oude benaming hiervoor was KISS.

In 2017, vierenzestig jaar later, verschijnt in oktober het eerste wetenschappelijke artikel over de behandeling van zuigelingen in het online magazine Journal of  Manipulative and Physiological Therapeutics. Dit artikel is geschreven door leden van de EWMM, de Nederlandse vereniging voor manuele therapie, in samenwerking met de universiteiten van Maastricht en Nijmegen.
Zie  http://www.jmptonline.org
De Engelse titel van het artikel heet: ‘Describing common practice in manual therapy in infants with assumptive upper cervical dysfunction in the Netherlands: a prospective cohort study’.

Het artikel is geschreven onder redactie van de specialisten Eric Saedt, Femke Driehuis, Bé van der Woude en professoren Ria Nijhuis-van der Sanden en Rob de Bie.

In het Nederlands vertaald in: ‘Het beschrijven van de gebruikelijke praktijk bij manuele  therapie bij zuigelingen met veronderstelde bovenste cervicale dysfunctie in Nederland: een toekomstig vergelijkend onderzoek'.

Het artikel zal online te vinden zijn op Pubmed.

Het jaar 2016 kenmerkte zich door een groei van het aantal behandelde zuigelingen: 56 kindjes, jonger dan 12 maanden, behandelde ik in mijn praktijk en nog een aantal oudere kinderen die met problemen rondliepen, die op jonge leeftijd niet waren opgelost. Steeds meer ouders weten de weg naar de gespecialiseerde (kinder) manueel therapeut te vinden. 

'Hoi Erik, de allerbeste wensen voor 2017! Ik wil je nogmaals heel hartelijk bedanken voor de goede zorg voor onze zoon. Door jouw snelle actie is er een hoop ellende voorkomen. Hij is na de behandeling heel snel bijgetrokken, zijn schedel weer mooi rond, maar ook focussen, contact maken, lachen, wat een opluchting! Ik ben zo dankbaar dat ik door jouw voorlichting op tijd bedacht wat het kon zijn en dat jij zo snel tijd voor ons maakte.' (nieuwjaarswens van een moeder).

ERIK Sam van Houtenstraat

 

 

 

 

 

 

 

Het beter laten functioneren van gewrichten behoort – samen met het verbeteren van uw lichaamshouding en bewegingen – tot mijn takenpakket. In de wereld van de fysiotherapie zijn een aantal specifieke technieken voorhanden om lichamelijke ongemakken grondig te verhelpen. Gedurende 34 jaar heb ik me toegelegd op de reguliere fysiotherapie en gespecialiseerd in de manuele therapie en dry needling.

Manuele therapie
Na een fysiotherapie-opleiding volgde ik een opleiding in manuele therapie en heb daarmee extra kennis opgedaan in de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en van de wervelkolom in het bijzonder. Met mijn gespecialiseerde opleiding ben ik uitstekend in staat de oorzaak van uw klachten en de bewegingsmogelijkheden van het menselijk lichaam vakkundig te beoordelen. Bent u op zoek naar goede instructies, adviezen, inzicht in gezond bewegen en passende begeleiding, dan kunt u bij mij als specialist terecht.

Dry needling
De eerste opleing heb ik begin 2006 gevolgd bij Frank Timmermans uit Canada.
In 2013 en 2014 heb ik veel kennis opgedaan in cursussen bij Dr. Mark Scappaticci. Hij heeft 25 jaar ervaring in dry needling. Tevens is hij initiatiefnemer van Functional Integrated Needling, een biomedische aanpak. Hij werkt aan het herstel en de optimalisatie van prestaties voor top professionele en amateur-sporters uit de hele wereld. De topsporters die hij behandelde komen onder meer uit de National Hockey, Football en Basketball League. Van hem leerde ik veel over actieve mobilisatie technieken; dry needling, taping, manipuleren en fasci (lichaamsvliezen).

Verzekerd van kwaliteit
In de manuele therapie zijn de effecten vaak direct merkbaar. Het behandelprogramma schept tevens duidelijkheid. De praktijk staat ingeschreven in het wettelijke BIG-register. Ik ben lid van de beroepsorganisaties KNGF en NVMT, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. U bent dus verzekerd van kwaliteit van een professional.